SMB bedrifter og bærekraftig drift

SMB bedrifter og Bærekraftig drift

Artikkelen setter fokus på den krevende tiden vi lever i, og hva et butikkdata system kan bety for bærekraftig drift.

Vi opplever raske endringer og urolige tider på mange områder. Økende priser og svekket kjøpekraft treffer oss alle. Vi går usikre tider i møte, det er vanskelig å se hva både nær og fjern fremtid vil bringe.
Så det å drive butikk, restaurant, cafe og lignende virksomhet krever mye om dagen.
Økte innkjøpspriser, dyrere strøm, dyrere kapital, økte personalkostnader m.m. betyr mindre fortjeneste hvis ikke salget eller prisene økes.
Øker man prisene for å dekke opp dette, blir prisene fort for høye og etterspørselen synker. Som fører til mindre solgte produkter og man taper i konkurransen med aktører som står godt rustet til de nye utfordringene vi møter.
Butikk-kjeder har ofte solide systemer og stordriftsfordeler som kan dekke opp for noe av disse økte belastningene.
Så her bør de enkeltstående og mindre aktørene ha fokus på avtaler, verktøy og systemer som optimaliserer og effektiviserer driften.

Bygge brand og synliggjøre bedriftens gode verdier blir også lagt merke til!

Kan man da tenke på en BÆREKRAFTIG måte?
Hva betyr det i så fall det for en butikk eller restaurant?


Bærekraft omhandles tradisjonelt i tre dimensjoner:
Miljømessige, sosiale og økonomiske forhold må ivaretas og oppfylle ulike mål for at noe skal være bærekraftig.

Disse 3 forholdene griper inn i hverandre.  
For en butikk eller restaurant-/cafe bedrift omhandler dette problemstillinger rundt noen av disse temaene:

Skape gode og trygge arbeidsplasser

·        Skape et meningsfullt konsept for din bedrift

·        Ha en strategi på hvordan din bedrift påvirker miljøet

·        Ha tid til å gi gode kundeopplevelser

·        Fokus på faget både leder og de ansatte skal utøve

·        Planleggebemanningen knyttet til når kundene kommer

·        Markedsføre og øke synlighet

Ha rutiner, verktøy og systemer i bedriften

·        Kjøpe inn/produsere og tilby de rette varene i rett mengde er viktig

·        Svinn og ukurans må reduseres og ideelt sett nærme seg «0»

·        Bruke tiden på de rette oppgavene

·        Inngå gode avtaler med leverandører

·        Tilgang til rapporter og statistikk som gir viktig informasjon

·        Hva tjener man penger på og hvordan styre bedriften best mulig

·        Teknologi og butikk-data systemer

Et godt butikk-datasystem er viktig!
Velg et system som dekker bedriftens behov.
Og forsikre deg om at systemet støtter dagens situasjon, men like viktig at systemet er fleksibelt og støtter funksjoner bedriften kanskje vil trenge på senere tidspunkt.

Butikkdata- og kassa systemet er kjernen i bedriftens daglige drift og avgjør hva du kan støtte deg til av rapporter og statistikk i planlegging av både morgendagen og tiden fremover.

Hvordan finne det «rette» butikk-data systemet?

·        Hva er viktig for dere? Bruk tid på kartlegging

·        Gjør en grundig research -undersøk hvilke systemer som finnes

·        Referanser fra andre kunder i din bransje-Be leverandøren om dette

·        Er det bindingstid?ikke lurt å binde seg til lange avtaler

·        Støtte og hjelper leverandøren der når du trenger det? Be om referanser

·        Brukergrensesnitter det enkelt å bruke / korte opplæringstider

·        Enkelt/fleksibelt å administrere? enkelt å legge til, fjerne, endre osv

·        Hvilken teknologi benyttes? Plattform med online/offline salg osv?

·        Synkronisering av data - mot Backoffice og regnskap

·        Kan systemet administreres fra web grensesnitt / mobil o.l.?

·        Rapporter, sporbarhet, statistikkfår dere ut det som trengs fra systemet for å ta de rett valg?

·        Bestiller vi eller produserer vi rett mengde varer? Kan systemet hjelpe oss her?

·        Lojalitets program i systemet?gi noe ekstra til lojale kunder!

·        Støtter systemet salg gjennom ulike kanalerla kanskje kunden handle selv fra selvbetjent eller web/nettbutikk

·        Kommunisere med dine kundernyhetsbrev/kampanjer osv

·        Faktura funksjon - Selge til kunder med kreditt

·        Inn-/utlogging for de ansatte i systemetlovpålagt registrering i flere bransjer og grunnlag for lønn

Det er mange punkter å vurdere – kanskje ikke alt dette er så viktig i dag.
MEN, hvis behovet melder seg, er det viktig å kjenne til hvilke muligheter som finnes i det systemet dere velger å anskaffe.
Det er tungt å bytte systemer – bruk derfor tid til Research og Kartlegging i forkant

FLEKSIBILITET– GENERALITET - ELASTISITET

Vi har latt oss inspirere av bygge-bransjens 3 grunnpilarer ved planlegging av et bygg!
Det er like aktuelt for planlegging og vurdering av et butikk-data-system

Fleksibilitet:
Evnen et butikk-data-system har til å møte vekslende krav/behov gjennom å forandre egenskaper. 

Generalitet:
Evnen et butikk-data-system har til å møte vekslende krav/behov uten å forandre egenskaper. 

Elastisitet:
Evnen et butikk-data-system har til å utvide eller redusere med funksjoner/moduler innenfor systemet

En oppsummering og forenkling av budskapet i denne artikkelen:

·        Et butikk-data system kan bidra til en bærekraftig drift
·        Bruk god tid på å finne det rette systemet
·        Finn et fleksibelt og brukervennlig butikk-data / kassa-system
·        Benytt leverandørens kunnskap og erfaring til å hjelpe deg
·        Kan din leverandør bli din samarbeidspartner?

Hvorfor velge S8R?

Vi har over 20 års erfaring med leveranse og utvikling av butikkdatasystemer.
Rask og trygg leveranse, kvalitets utstyr fra Lexit med høy servicegrad.
Vårt fokus fornøyde kunder, gi service med personlig engasjement.
Vi responderer raskt og er lett tilgjengelige med våre online support verktøy.
Vi kan i samarbeid med din regnskapsfører gi de tilgang og sette opp de beste rutinene og rapporter for din virksomhet.
Vi har kraftig skybasert backoffice som gir deg unike funksjoner. Administrer ditt system fra hvor som helst!
S8R har sky-basert & lokal lagring slik at du kan fint jobbe uten internett, samtidig se alt av hva som foregår i din bedrift mens du er borte!
Vår POS software er utviklet gjennom 18 år. Utviklingsteam på 10 personer.