Kassasystemloven

kassasystemloven, kassasystemlova, Lov om krav til kassasystem, illustrasjonsbilde, hammer med lovtekst

Hvis man er en næringsdrivende, så kan det vært svært viktig å forsikre seg om at sitt kassaapparat følger kassasystemloven. Det er dessverre ikke fritt frem lengre for næringsdrivende som ønsker et kassaapparat til sin bedrift. Det er viktig at det gjøres forarbeid ved kjøp av kassaapparater, for å forsikre seg om at sitt nye POS System følger alle lovlige krav som er oppgitt i kassasystemloven.

Krav til brukere av kassaapparater

Allerede fra den første januar 2019 så tredde den nye kassasystemloven i kraft. Ansvaret til brukere av kassaapparater er hovedsakelig at de påser at en ønsket leverandør tilbyr systemer som er produkterklært til skattekontoret.

For å bekjempe svart økonomi så krever staten at hver enkel transaksjon blir registrert og dokumentert i den elektroniske journalen til kassaapparatet. Hvis en næringsdrivende har et godkjent kassaapparat, men aktivt velger å unngå og bruke dette så kan statlige institusjoner velger å sanksjonere vedkommende. Vedkommende blir i denne sammenhengen pålagt et overtredelsesgebyr.

Hvis en næringsdrivende har blitt fortalt av en leverandør av kassaapparater at deres systemer er lovlige, så skal dette holde for å tilfredsstille kravene til en bruker. Det er altså hovedsakelig leverandøren sitt ansvar at deres kassasystem oppfyller kravene i kassasystemloven. Det er ikke stilt krav til at næringsdrivende skal være bekjent med alle kravene i kassasystemloven, hovedansvaret ligger på leverandøren sin side.

Tekniske krav til kassaapparatet

Som kort nevnt over, så er altså de fleste kravene stilt til leverandører og distributører av kassaapparater. Mange av disse kravene handler om å sette krav til funksjonaliteten og den tekniske utforming til kassaapparatet.

Noen av de tekniske kravene som er stilt til kasseapparater i kassasystemloven er:

Systemet må ha en fungerende klokke som er stilt til norsk normaltid. Dette må også være mulig å stille inn klokken til sommertid.

Apparatet må kunne skille mellom positive og negative beløp på alle kvitteringer, rapporter og i sin elektroniske journal. Dvs at maskinen må kunne registrere hvorvidt det ble mottatt eller gitt ut penger.

Systemet må kunne registrere hvilket betalingsmiddel som ble brukt ved en gitt transaksjon. Denne informasjonen må også kunne registreres. Mer konkret så vil det si at et kasseapparat må kunne registrere om kunden betale med kontanter eller kort. Hvis det er brukt kort, så skal også korttype bli registrert.

Alle kravene og loven i sin helhet kan leses på lovdata.

Unntak

Det er gitt enkelte unntak til kravet om å bruke et produkterklært kassaapparat til enkelte næringsvirksomheter. Det ene unntaket er gitt til selskaper med lav omsetning. En lav omsetning er i denne sammenhengen definert til å være under 50’000 kr per regnskapsår.

Videre så er det gitt noen unntak til taxi og persontransportbransjen. Men legg merke til at det er gjelder andre krav, blant annet krav om bruk av taksameter.

Andre næringsvirksomheter som er blitt gitt unntak til å følge alle kravene i kassasystemloven er næringsvirksomheter som driver mobilt og sesongbasert salg. Det vil si salg fra kjøretøy, som fiskebil og isbil, eller salg fra bod eller kjøretøy. Det er viktig å notere seg at unntakene kun gjelder om bedriften omsetter for under 3G eksklusiv moms.

Selv om det kan være fristende å utnytte seg av noen av disse unntakene, så er det ofte ikke verdt bryet. Dette er fordi at kassaapparater er blitt rimeligere enn aldri før. Nå finnes det mange flotte fullverdige mobile pos-systemer som du kan ta med deg hvorhen du drar. Disse mobile pos systemene kan som regel brukes over 3G eller 4G nettet. Med et mobilt pos system så blir det også lettere å drive regnskap og administrasjon av bedriften sin.

Kassasystemloven for næringsdrivende 

Har du hatt et system i bruk fra før 2017 og frem til i dag, så kan det være viktig at du forsikrer deg om at ditt system oppfyller alle de nye kravene i kassasystemloven. Fra første januar 2017 så har det vært ulovlig for leverandører å tilby kassasystemer som ikke tilfredsstiller alle kravene i det nye regelverket.

Som en bedriftseier så trenger du ikke å aktivt sende inn informasjon om anskaffelse av et nytt kassasystem til skattekontoret. I følge Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, eller NARF så vil skattekontoret kunne finne denne informasjonen i leverandøren sine kundelister.

Kassasystemloven for leverandører

For at en leverandør skal bli godkjent for å selge kassaapparater så må selskapet produkterklære kassasystemene sine til skattekontoret. Dette må gjøres for at de påser at systemet oppfyller alle kravene i kassasystemloven.

Videre så må det alltid gis en brukermanual eller beskrivelse om et system sin funksjonalitet ved utlån, utleie eller salg av et kassaapparat.

Hvis du trenger et produkterklært kassasystem som tilfredsstille alle kravene til kassasystemloven, så kan du trygt bruke våre systemer. S8R sine kassaapparater følger alle de lovlige kravene. Kontakt oss i dag for å komme i gang.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *